Yazılım Sözlüğü | Murat ÖZCAN

Yazılım Sözlüğü

Allocation =:Bellekte alan tahsisi işlemi.
Code-reuse : Kodun tekrar kullanılabilirliği kavramı.
Nested : İç içe parantezler.
Assigned : Atanmış.
Unassigned : Atanmamış.
Garbage Collector :  Çöp toplayıcı .Net ortamında kullanımı son bulmuş değer tiplerini bellekten temizleyen mekanizma.
İnformation hiding : Bilgi gizleme
Late binding : Geç bağlama
Polymorphism : Çok biçimlilik
Derived Class : Türetilmiş Sınıf
Evaluate :Değerlendirmek
implament:Uygulamak

implicitly

explictiy

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir