struct | Murat ÖZCAN

Etiketlendi: struct

C 0

C# Struct (yapı) Kullanımı

Struct class tanımlanır gibi tanımlanır class yerine struct yazılarak tanımlama işlemi yapılır. Yapılar değer tipidir stack bölgesinde saklanırlar ve kalıtımı desteklemezler. Yapılar new anahtar sözcüğü ile tanımlandığında yapının yapıcı metodu çağrılır ve ilk değişkenlerin...