dizilerde sıfırlama işlemi Array.Clear | Murat ÖZCAN

Etiketlendi: dizilerde sıfırlama işlemi Array.Clear

C 0

Dizilerde Değer Sıfırlama İşlemi Array.Clear Kullanımı

Dizi değişkenlerin barınmış olduğu elemanları dilediğimi zaman default değerlerine döndürebiliriz. Default değerler numerik tipler için 0 referans türleri için null bool türleri için false’dir. Örneğimizde 8. satırda dizimiz tanımlanmış olup öncelikle foreach kullanılarak olduğu...