Dizilerde kopyalama işlemi | Murat ÖZCAN

Etiketlendi: Dizilerde kopyalama işlemi

C 0

C# Dizilerde Kopyalama İşlemi

C# dilinde bir diziden başka bir dizeye belirli bir veriyi kopyalamak için Array sınıfının Copy metodunu kullanıyoruz. Aşağıdaki örnekte Array.Copy metodu ile KaynakDizi ismindeki dizinin 4. indisinden başlayıp 3 eleman alınıp HedefDizi isimli dizinin...