C# Dizi Değişkenler | Murat ÖZCAN

Etiketlendi: C# Dizi Değişkenler

array 0

C# Dizi Değişken Kullanımı

C# dilinde diziler System.Array sınıfından türetilir. Dolayısı ile tüm diziler aslında Array sınıfından türetilmiş bir nesnedir. Tanımlama işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilir. Birincisi bildirim ve tanımlamanın aynı satırda yapılmasıdır. 1int[] deneme = new int [100];...