Broadcast | Murat ÖZCAN

Etiketlendi: Broadcast

network-switch-ethernet 0

Data Haberleşme Metotları (UniCast, Multicast, Broadcast)

BroadCast : Broadcast iletişimde bir kaynaktan çıkan paket tüm kullanıcılara iletilmektedir. Broadcast bir paket FF:FF:FF:FF:FF:FF mac adresi üzerinden gönderilir bu mac adresi üzerinden gelen tüm paketleri tüm sistemler alıp işlemek zorundadır.  DHCP gibi servisler...

broadcast 0

Broadcast Nedir

Broadcast bir network üzerindeki tüm kullanıcılara gönderilen paketlere verilen isimdir.  Tüm kullanıcıların herhangi bir adres belirtilmeden faydalanmasını gereken bir çok uygulama broadcast üzerinden çalışır. Örneğin DHCP serverler broadcast yayını yaparlar. Broadcast paketleri tüm kullanıcılara...