Sql Server | Murat ÖZCAN

Kategori Sql Server

sqlserver 0

Sql Server SCOPE_IDENTITY Kullanımı

Sql dilinde insert işleminden sonra son insert edilen kaydın Auto incrument alanından geriye değer döndürmek. Son insert edilen kaydın id sini döndürme işlemini gerçekleştirir.  Insert işleminin gerçekleştirildiği satırlardan sonra yazılır. En basit şekli ile...

sqlserver 0

Sql Server 2012 Veri Tipleri

DATATYPE MIN MAX STORAGE TYPE NOTES Bigint -2^63 2^63-1 8 bytes Exact Int -2,147,483,648 2,147,483,647 4 bytes Exact Smallint -32,768 32,767 2 bytes Exact Tinyint 0 255 1 bytes Exact Bit 0 1 1...

sqlserver 0

Sql server veri tabanı ve tablo boyutunu görüntülemek

Sql server da genellikle kotalı veri tabanlarında sık sık veri tabanı ve tabloların disk üzerinde kapladığı alanı öğrenmemiz gerekebilir. Bu konuda sql server üzerinde önceden tanımlı olan stored procedureleri kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte  EXEC sp_spaceused...

SqlBackup 0

Sql server sorgu ile zahmetsiz Backup/Restore işlemi

Sql sorgularını kullanarak zahmetsiz bir şekilde Backup/Restore işlemi yapabiliriz. Yedekleme işlemi için aşağıdaki sorguyu kullanabiliriz. 12BACKUP DATABASE deneme TO DISK = ‘c:\yedek\yedek.bak’ Geri yükleme işlemi için aşağıdaki sorguyu kullanmamız yeterlidir. 12RESTORE DATABASE deneme FROM...

sqlserver 0

Sql server sadece tablodaki kolon isimlerini listelemek

Bazı durumlarda sadece tablodaki kolonların isimlerini seçmeyi isteyebiliriz. Tablo içerisindeki kayıtların listelenmemesi sadece kolon isimlerinin gelmesi için aşağıdaki tekniği kullanabiliriz. Where ile tanımlanan 1=0 şartı olumsuz olduğu için kayıtlar listelenmeyecek sadece kolon isimleri gelecektir....