C# Return Anahtar Sözcüğü Kullanımı | Murat ÖZCAN

C# Return Anahtar Sözcüğü Kullanımı

Return anahtar sözcüğü o an çalışan metot dan çıkılarak çalışan metodu çağıran metoda geri dönülmesini sağlar.  Aşağıdaki örnekte for döngüsü içerisindeki şart sağlandığında return deyimi çalıştırılarak deneme isimli metot dan çıkılıp deneme metodunu çağıran main metoduna geri dönülüyor. Son olarak deneme metodunu çağıran satırın altında çalışmaya devam ediliyor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
using System;
namespace ConsoleApplication27
{
class Program
{
static void deneme()
{
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
if (i == 5)
{
return;
}
Console.Write(i);
}

}
static void Main(string[] args)
{
deneme();

Console.WriteLine("\nDeneme metodundan çıkılıp Main metoduna geri dönüldü.");
Console.ReadLine();
}
}
}

Bu örneğin çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

return

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir