C# Dizi Değişken Kullanımı | Murat ÖZCAN

C# Dizi Değişken Kullanımı

C# dilinde diziler System.Array sınıfından türetilir. Dolayısı ile tüm diziler aslında Array sınıfından türetilmiş bir nesnedir.

Tanımlama işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilir. Birincisi bildirim ve tanımlamanın aynı satırda yapılmasıdır.

1
int[] deneme = new int [100];

İkinci yöntem ise bildirim ve tanımlama işleminin ayrı ayrı satırlarda gerçekleştirilmesidir.

1
2
int[] deneme;
deneme = new int[100];

Ek olarak en kolay tekniği ile aşağıdaki gibi tek satırda bildirim ve tanımlama işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu şekil de yapılan atama işleminde ilk değer tanımlama esnasında tarafımızca girilmelidir.  Bu teknikte new anahtarı kullanılmamaktadır.

1
int[] deneme2 = {0,1,2,3,4,5 };

New anahtarı ile yapılan tanımlama işleminde değişkenlere ilk  değerleri  c# tarafından atanmaktadır. Temel veri  türlerinin almış default değerler atanır. Yani referans türler için (string ya da object) Null, nümerik tipler için 0 bool türü için ise False değer atanır.

C# dilinde diziler çalışma anında dinamik olarak tanımlanabilmektedir.  Diziler bir kez tanımlandıktan sonra çalışma anında boyutları değiştirilememektedir.

Tek satırda birden fazla dizi tanımlayabiliriz ama bu durumda tüm dizilerin aynı türden olması şartı aranmaktadır.

1
string[] degerler1 = new string[20], degerler2 = new string [10];

Bildirim işlemi ise aşağıdaki gibi yapılabilmektedir.

1
string[] degerler1, degeler2;

 

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir